Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 957.990 ευρώ για την «Αυγή»

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωράει ο εκδοτικός οργανισμός της «Αυγής». Η έκτακτη γενική συνέλευσης της εταιρείας στις 23 Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισε την ΑΜΚ κατά 957.990 ευρώ με καταβολή μετρητών ή με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η αύξηση αυτή θα συντελεσθεί με την έκδοση 319.330 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3 … Continue reading Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 957.990 ευρώ για την «Αυγή»